Taner Akçakanat - Geçmiş Yaşam Çalışması (Anda Yaşama Çalışması) +90 553 918 4812
Ana sayfa| Hesabım / Üyelik | EN

Ürün ve Hizmetlerimiz

Adlandıramadığımız Ağır Enerjilerden Korunma, Temizlenme, Uyumlanma ve İnisiyasyon Uygulamaısı

Nakit Fiyatı 1,500 TL

 •  Mekan Temizliği; Bulunduğunuz ve gittiğiniz mekanları, objeleri ve önemlisi kendinizi temizleyebilirsiniz.
 • Psişik Dengeleme ve Koruma
 • Aura Temizliği
 • Düşünce Kalıplarını Dengeleme
 • Psişik Enerjilerden ve Saldırılardan Korunma
 • Bu enerji eğitminin inisiyasyonu uzaktan veya ofisten alabilirsiniz. yaklaşık yarım saat sürer.
 • Nasıl Kullanacağınız ile ilgili PDF dosyası alırsınız.
 • Bu eğitimi bir kere aldıktan sonra başkalarına veya kendinize uygulayabilirsiniz ayrıca başkalarına inisiyasyon verebilirsiniz  . 
 • Bu eğitimde koruyucu sembol ve mantra öğretilir ve kolaylıkla uygulanır 
 • İstediğiniz mekanlardaki ağır enerjileri arındırabilirsiniz.
 • ÜCRET 1500 TL
 •        


        NEGATİVE ENTITIES CLEARING SYSTEM (NEGATİF EKLENTİ ENERJİSİ TEMİZLİK UYGULAMASI)


İlk olarak negatifliğin ne olduğunu ve bizi nasıl etkilediğini anlamak zorundayız. Somut yani elle tutulan şeyler vardır ve sonra soyut yani elle tutulamayan şeyler vardır. Beynimiz somuttur ama zihnimiz soyuttur. Buna benzer şekilde negatif duygularımız soyuttur, elle tutulamaz. Biz bu duyguların bizi nasıl etkilediğ

ini bu duygulardan kendinizi nasılkoruyacağımızı ve bu duygulardan nasıl kaçınacağımızı bilemeyiz. Fizikselolarak saldırıya uğradığımızda fiziksel olarak karşı bir güç kullanarak busaldırıya karşılık veririz. Buna benzer şekilde psişik saldırılarda ise zihingücü gücünü kullanarak psişik olarak karşılık veririz. Yani psişik saldırılardakas gücünün bir önemi yoktur.

Bu negatif saldırılardan en etkili savunma şekli her zaman bir psişik kalkanın arkasında olmaktır. Normal kişiler bu negatif etkilerin farkında değildirler ve hayatları boyunca eziyet çekerler.

PSİŞİK

Psişik olan kişinin görünmeyen âlemlerde bağlantısı olan bir kimsedir. Psişik kişi daha çok beyninin sağ yanında kullanır. Psişik kişi altıncı hissini kullanır. Bu yetenek herkeste vardır ve geliştirilmeye ihtiyaç vardır.

PSİŞİK KORUMA

Psişik korunma auranızın etrafından bir kalkan oluşturmaktadır. Bu Kalkan ile istenmeyen düşünceleri, duyguları ve titreşimleri uzaklaştırırız. Aynı zamanda insanlar ve mekânlardan kaynaklanan enerji kayıplarını da önleriz. Psişik koruma bize ait olmayan istenmeyen enerjiler ve duyguları bizden uzaklaştırdığı için önemlidir.

 Psişik korunmayaihtiyacımız vardır çünkü mekânların yani yerlerin bir hafızası vardır. Orada yaşanan kötü olayları üzerlerinde barındırır ve etrafın geri yansıtırlar. Eğerpsişik korunma kalkanımızı yoksa bu negatif enerjini kötü etkisi altında kalırız. Auramızda ki düzen bozulur ve kendimizi kötü hissederiz.

Psişik kalkanımız olursa bu kötü enerjiler bizi etkilemeyecektir.Kalkanımızı daimi olarak tutmak için kullandığımız bir sembol vardır. Bu semboldışarı çıkmadan önce tüm vücuda çizilir bu şekilde dışarıda negatif enerjilerekarşı korununmuş olur.

AURA

Aura fiziksel bedeninizi çevreleyen çok katmanlı ve parlak bir enerji alanıdır.

1.     Katman: fiziksel beden

2.     Katman: eterik beden; bu beden tüm alt çakraları bir araya toplar; akupunktur meridyenleri bu bedenin enerjik hatlarıdır.

3.      Katman:için astral beden; kalbin etrafındadır. Ruh ve madde arasındaki bağlantıdır;gümüş kordon.

4.       Katman:psişik beden: ego

5.      Katman:ruhsal beden; bu beden tüm üst çakraları bir araya toplar. Her düşünce bubedende bir enerji hattı çizer.

6.     Katman: Ulvi beden: ruhsal potansiyel bu bedeninenerjisinin kalite ve niteliği ile bağlantılıdır.

7.      Katman:dış evrenle bağlantılı dış astral beden.

 Auranın sağlıklı olmasını sağlayacakçakralarıdır. Çakralar bedenin ve auranın ihtiyaç duyduğu gücü ürettikleri içinönemlidirler. Her çakra endokrin sistemi ile bağlantıdadır.

1.      EĞİTİME KATIL

DÜŞÜNCE KALIPLARI

Alt astral bedende düşünce veya inanç gücüyle oluşmuş birvarlık ya da ruhsal bir nesne olabilir. Bir fikre veya korkuya saplanıp kalmakbir düşünce kalıbına sebep olabilir. Bu kalıptan kendimizi korumalıyız.

PSİŞİK VAMPİRLER

 Kendi enerjilerinibeslemek için başka insanlardan enerji çeken bazı insanlar vardır. Vampirlikbaşka bir insanın enerjisini sömürmektir. Bu psişik, duygusal ve zihinselseviyelerde olabilir.

PSİŞİK ETKİLENENLER

Başka insanlardan veya yerlerden kötü enerji, duygular veetkiler alıp zarar gören kişilerdir. Bu kişilerin halk arasında yıldızı düşükde denir.

PSİŞİK SALDIRI

Başka insanlara kasıtlı ya da kasıtsız olarak zarar vermekiçin psişik veya zihinden enerjiler göndermektir.

PSİŞİK BAĞLANMA

Yaşayan ya da yaşamayan insanların bir insanın aurasına kötüetkiler yapan bağlanmasıdır. Düşünce kalıpları da auraya bağlanabilir. Kötüenerjileri yoğun olan yerlerden enerjimizin sömürülmemesi için uzak durulmasıgerekir.

GEOPATİK STRES

Geopatik Stres elektro manyetik radyasyona sebep olur.Hasta Bina Sendromu olarak da bilinmektedir. İnsanın iç psişik korunmasınınyanı sıra bağışıklık sisteminde kötü olarak etkileyebilir. Bu da görünmeyenvarlıkları hayaletleri ya da yaşanmış olayları olayların kötü etkilerini kişiyeçekebilir.

PSİŞİK ENERJİNİN NÜFUZ ETMESİ

Kötü enerji düşünceleri ve duyguları kişinin doğal savunmasistemlerini geçebilir ve kişiye zarar vererek güç düşünme neden olur. Bu türsaldırıları bertaraf edebilmemiz için Negatif Eklenti Temizleme sembolüile kötü enerjileri içine atabileceğimiz bir alan oluşturabiliriz. Bu alannegatif enerjiyi emer ve onu pozitif enerjiye dönüştürür. Negatif EklentiEnerji Temizleme Sistemi 5 seviyeden oluşur ve her seviyede kullanılan birsembolü vardır. İlk dört seviyede kişinin üzerindeki kötü enerjiler ya davarlıklar dışarı atılır. 5. seviye de sembol auranın içine konur ve kişi busembolle sabahları yedi çakrasını temizlemelidir.

SEVİYE 1

 Bu seviyede enerjibedendeki blokajlar ve auradaki kalıntılar temizlenir.

SEVİYE 2

 Daha parlak veenerjik olması için auranın diğer katmanları temizlenir.

SEVİYE 3

 Pozitif enerjin dahaserbest hareket edebilmesi için yedi çakra temizlenir.

SEVİYE 4

Bu seviyede uyumlamayı alan kişi uygulayıcı seviyesinegelir. Başka birilerine Şifa enerjisi verebilir ve kişinin aurasına yerleşmişnegatif etkenleri temizleyebilir. Sembol bu seviyede verilir ve uygulayıcıister sembolü kullanır isterse de kullanmayabilir. Sembolsüzde çalışılabilir.

 SEVİYE 5

 Bu seviyede kişiartık bu sistemin master eğitmeni olur. Başkalarını bu sisteme uyumlayabilir.Uyumlamalarda sembollü kullanır. Yine sembolü kullanarak insanların auralarınıçakralarını ve mekânları temizleyebilir. Kötü varlıklar insanlara zararvermemeleri için etkisiz hale getirebilir.

Negatif Eklenti Enerji Temizleme Reikiyi kullanarak kişilerive mekânlar temizleyebilir insanları negatif enerjileri ve varlıklardan uzaktutabilirsiniz. Zaman zaman bu tür olumsuz enerjiler olursa sembolü kullanarakkendinizi temizleyebilirsiniz.

EĞİTİME KATIL

Bu inisiyasyonu uzaktan veya ofisten alabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat sürer

Bu eğitimi bir kere aldıktan sonra başkalarına veya kendinize uygulayabilirsiniz ayrıca başkalarına inisiyasyon verebilirsiniz

ÜCRET BİLGİSİ: Bu eğitimi uzaktan veya ofisten alabilirsiniz.


Kredi Kartı ve EFT Fiyatı: 1,500 TL

EĞİTİME KATIL